top of page

Pierwsze kompleksowe opracowanie o branży MLM, gdzie przedstawiono  dyskusję nad specyfiką oraz zasadami funkcjonowania zjawiska multilevel marketingu w gospodarce rynkowej.

Autorka dokonała pionierskiego opisu branży MLM bazując na wcześniejszych opracowaniach, najnowszych wynikach własnych badań empirycznych wśród uczestników branzy MLM oraz studiach literaturoznawczych.

 

Autorka jest prekursorem zarządzania firmami MLM oraz podejścia biznesowego do branży MLM w nauce.

Niespotykane do tej pory  zestawienie faktów na temat branży MLM. Mnóstwo danych ekenomicznych na temat całego sektora MLM czy poszczególnych firm, do tej pory nigdy wczesniej nie ujmowanych w literaturze.

 

Spis treści ”Charakterystyka i przyszłość zjawiska Multilevel Marketingu w gospodarce polskiej i światowej”- Alina Vogelgesang : 

Na wstępie refleksje analityka i praktyka MLM Mieczysława Krause

Wprowadzenie

I. Wprowadzenie do zagadnień zjawiska multilevel marketingu

 • Pojęcie multilevel marketingu

 • Konfrontacja multilevel marketingu ze sprzedażą bezpośrednią

 • Porównanie działalności gospodarczej w ramach multilevel marketingu z klasyczną działalnością gospodarczą

 • Wieloznaczność pojęć stosowanych w multilevel marketingu

 

II. Budowa systemów multilevel marketingowych

 • Struktura i tworzenie sieci kontaktów w ramach multilevel marketingu

 • Typy planów rozwojowych stosowanych w multilevel marketingu

 • Globalny charakter systemów multilevel marketingowych

 

III. Stosunek społeczeństwa wobec zjawiska multilevel marketingu

 • Uwarunkowania negatywnej postawy społeczeństwa wobec zjawiska multilevel marketingu

 • Kontrowersje wokół osobliwości multilevel marketingu

 • Multilevel marketing kontra piramidy finansowe

 

IV. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju multilevel marketingu w gospodarce rynkowej

 • Transformacja multilevel marketingu z epoki MLM 1.0 do epoki MLM 2.0

 • Stymulanty i bariery rozwoju multilevel marketingu w gospodarce światowej

 • Analiza uwarunkowań makroekonomicznych i perspektyw rozwoju multilevel marketingu w gospodarce światowej

 

V. Lider w multilevel marketingu.

 • Cechy i predyspozycje lidera multilevel marketingu.

 • Kreatywność i innowacyjność menedżera multilevel marketingu.

 • Lider multilevel marketingu w procesie tworzenia relacji z klientem.

 • Rola menedżera multilevel marketingu w działalności sprzedażowej.

 

VI.Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze multilevel marketingu.

 • Idea społecznej odpowiedzialności biznesu w multilevel marketingu.

 • Zachowania etyczne i nieetyczne w środowisku multilevel marketingu.

 • Obszary wewnętrznej i zewnętrznej społecznej odpowiedzialności biznesu w multilevel marketingu.

 

 

VII. Percepcja podstawowej działalności w ramach multilevel marketingu.

 • Adaptacja koncepcji marketingu-mix w działalności multilevel marketingowej.

 • Wykorzystanie możliwości marketingu wewnętrznego w multilevel marketingu

 • Produkty systemowe w multilevel marketingu

 • Tworzenie wartości w strukturach multilevel marketingowych

Zakończenie- kilka słów o MLM okiem branżowców i obserwatorów

Bibliografia

Charakterystyka i przyszłość zjawiska Multilevel Marketingu w gospodarce polskiej i światowej -A. Vogelgesang

ISBN 978-83-918592-6-1

Wydawnictwo: Opcjon

miejsce wydania: Gliwice 2015

liczba stron: 204 stron

Charakterystyka i przyszłość zjawiska MLM...- A. Vogelgesang

SKU: ISBN978-83-918592-6
zł48.00Cena
 • Niesamowite narzędzie do budowy swojej struktury dla tych, którzy wamgają faktów i wiedzy o biznesie MLM.

bottom of page