top of page
Charakterystyka i przyszłość zjawiska MLM w gospodarce polskiej i zagranicznej- dr Alina Vogelgesang BESTSELLER

To druga autorska monografia o branży DS/MLM.

 W drugiej publikacji przedstawione zostały w jednym dziele  tematy dotyczące charakterystyki zjawiska multilevel marketingu jego istoty, cech, zasad funkcjonowania. To podstawowy podręcznik biznesu MLM.

Pozycja, która otwiera świat tradycyjnego biznesu na network marketing!

DOCENIONE NARZĘDZIE REKRUTACJI PRZEZ NETWORKERÓW


Niniejsza książka kompleksowo rozszerza dyskusję nad specyfiką oraz zasadami funkcjonowania zjawiska multilevel marketingu w gospodarce rynkowej bazując na wcześniejszych opracowaniach, najnowszych wynikach własnych badań empirycznych oraz studiach literaturoznawczych.

Jej unikatowość przejawia się w tym, że nie jest to kolejny popularny  poradnik ,pisany przez praktyków tej formy biznesu, sprzedawców, trenerów biznesu, psychologów i tym podobnych. Niestety autorzy tych publikacji niekoniecznie posiadają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych.

 

Popularność tej pozycji wynika z faktu, że:

 • napisana jest  przystępnym językiem,

 • dotyczące podstawowych zagadnień zjawiska multilevel marketingu,

 • dokonane na gruncie naukowym, nie poradnikowym,

 • poparta szerokimi badaniami naukowymi przeprowadzonymi w środowisku praktyków multilevel marketingu na rynku krajowym i zagranicznym. 

 • to podstawowy podręcznik biznesu MLM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spis treści ”Charakterystyka i przyszłość zjawiska Multilevel Marketingu w gospodarce polskiej i światowej”- Alina Vogelgesang : 

Na wstępie refleksje analityka i praktyka MLM: Mieczysława Krause

Wprowadzenie

I. Wprowadzenie do zagadnień zjawiska multilevel marketingu

 1. Pojęcie multilevel marketingu

 2. Konfrontacja multilevel marketingu ze sprzedażą bezpośrednią

 3. Porównanie działalności gospodarczej w ramach multilevel marketingu z klasyczną działalnością gospodarczą

 4. Wieloznaczność pojęć stosowanych w multilevel marketingu

 

II. Budowa systemów multilevel marketingowych

 1. Struktura i tworzenie sieci kontaktów w ramach multilevel marketingu

 2. Typy planów rozwojowych stosowanych w multilevel marketingu

 3. Globalny charakter systemów multilevel marketingowych

 

III. Stosunek społeczeństwa wobec zjawiska multilevel marketingu

 1. Uwarunkowania negatywnej postawy społeczeństwa wobec zjawiska multilevel marketingu

 2. Kontrowersje wokół osobliwości multilevel marketingu

 3. Multilevel marketing kontra piramidy finansowe

 

IV. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju multilevel marketingu w gospodarce rynkowej

 1. Transformacja multilevel marketingu z epoki MLM 1.0 do epoki MLM 2.0

 2. Stymulanty i bariery rozwoju multilevel marketingu w gospodarce światowej

 3. Analiza uwarunkowań makroekonomicznych i perspektyw rozwoju multilevel marketingu w gospodarce światowej

 

V. Lider w multilevel marketingu.

 1. Cechy i predyspozycje lidera multilevel marketingu.

 2. Kreatywność i innowacyjność menedżera multilevel marketingu.

 3. Lider multilevel marketingu w procesie tworzenia relacji z klientem.

 4. Rola menedżera multilevel marketingu w działalności sprzedażowej.

 

VI.Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze multilevel marketingu.

 1. Idea społecznej odpowiedzialności biznesu w multilevel marketingu.

 2. Zachowania etyczne i nieetyczne w środowisku multilevel marketingu.

 3. Obszary wewnętrznej i zewnętrznej społecznej odpowiedzialności biznesu w multilevel marketingu.

 

 

VII. Percepcja podstawowej działalności w ramach multilevel marketingu.

 1. Adaptacja koncepcji marketingu-mix w działalności multilevel marketingowej.

 2. Wykorzystanie możliwości marketingu wewnętrznego w multilevel marketingu

 3. Produkty systemowe w multilevel marketingu

 4. Tworzenie wartości w strukturach multilevel marketingowych

Zakończenie- kilka słów o MLM okiem branżowców i obserwatorów

Bibliografia

Charakterystyka i przyszłość zjawiska Multilevel Marketingu w gospodarce polskiej i światowej -A. Vogelgesang

ISBN 978-83-918592-6-1

Wydawnictwo: Opcjon

miejsce wydania: Gliwice 2015

liczba stron: 204 stron

CENA: 80 zł sztuka

ZAMÓWIENIA: alpiogroup@gmail.com

Charakterystyka i przyszłość zjawiska MLM dr Alina Vogelgesang ksiązka

Mieczysław Krause  pisze: Multilevel marketing (MLM) trzeba widzieć jako przejaw i esencję obecnych, epokowych zmian cywilizacyjnych, nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale i rozwoju społecznego.(..)Dr Alina Vogelgesang wychodzić Nowemu naprzeciw, pomagając pionierom, akceptując bóle i choroby okresu dziecięcego MLM, by udoskonalać tą rosnącą na znaczeniu formę gospodarczą i pracować nad jej rozwojem. W moim głębokim przekonaniu, czas i rozwój sytuacji potwierdzi wizjonerskie podejście Pani Rektor GWSP i sens jej wysiłków.

bottom of page