top of page

Potencjał Multilevel Marketingu

dr Alina Vogelgesang BESTSELLER

Monografia "Potencjał Mulilevel Marketingu" opisuje specyfikę branży MLM oraz ukazuje jej ujęcie z uwzględnieniem specyfiki rynku polskiego. Większość opracowań dostępnych na rynku mają charakter poradnikowy uwzględniający trendy i zachowania rynku amerykańskiego. Co jak dowodzę  nie jest tożsame ze specyfiką i zachowaniem Polaka.  Książka została opracowania na podstawie wieloletnich badań autorskich rynku nie tylko danych ekonomicznych, ale również badań i wywiadów liderów MLM działających w kraju. Najnowsze dane ekonomiczne dostępne są na dzień 16 kwietnia 2016 roku i uwzględniają trendy i prognozę rynku MLM do 2020 roku. Znajdziesz multum danych ekonomicznych na temat branży w 8 obszernych załącznikach.

 

Co znajdziesz w publikacji?

  • opis  podstawowych zasad działania MLM,

  •  odróżnisz MLM od  sprzedaży bezpośredniej i  franchisingu,

  • poznasz tendencje rynkowe sprzyjające rozwoju branży MLM, 

  • poznasz mechanizm budowy sieci MLM na rynku międzynarodowym,

  • zobaczysz potencjał MLM w faktach i liczbach

  • otrzymasz prognozę rozwoju MLM w Polsce do 2020 roku,

  • dowiesz się kto jest najbardziej skuteczny w MLM,

  • poznasz jakie relacje i wartości są cenione w biznesie MLM przez pokolenia.

Potencjał Multilevel Marketingu ksiązka dr Alia Vogegesang

 

Jest to niezbędnik każdej osoby, która chce rozpocząć prawidłowo, budować swoją strukturę MLM.

Książka ta przez wielu została określona , jako "LODOŁAMACZ OPORNYCH", ponieważ pozwala łatwiej przekonać tych  tzw. opornych na rynku.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I

MEGATRENDY GOSPODARKI POSTINDUSTRIALNEJ I ICH WPŁYW NA MLM

1.1Od konsumpcji masowej po indywidualizm konsumpcyjny.

1.2. Od krótkiego, intensywnego życia do długowiecznej spokojnej starości.

1.3. Od iluzji stałej pracy po zatrudnienie elastyczne.

1.4Od tradycyjnych form biznesu po poszukiwanie nowych inicjatyw gospodarczych.

Rozdział II

POJĘCIE I ISTOTA MULTI LEVEL MARKETINGU

2.1 MLM jako gałąź sprzedaży bezpośredniej.

2.2 Pojęcie i istota marketingu wielopoziomowego.

2.3 System MLM a franchising.

2.4 Struktura przedsiębiorstwa MLM.

2.5 Oferta produktowa przedsiębiorstwa MLM.

 

Rozdział III

HISTORIA MULTI-LEVEL MARKETINGU

3.1. Historia MLM

3.2. Główne wydarzenia historyczne istotne dla branży MLM

 

Rozdział IV

GLOBALNY CHARAKTER MULTILEVEL MARKETINGU

4.1.. Globalizacja a internacjonalizacja- definicja.

4.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw MLM w ujęciu sieciowym.

4.3. Specyfika globalnej strategii rozwoju przedsiębiorstw MLM.

 

Rozdział V

POTENCJAŁ MULTILEVEL MARKETINGU W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ I W POLSKIEJ

5.1 Rola i znaczenie multilevel marketingu w gospodarce rynkowej

 

5.2. Rozwój multilevel marketingu w gospodarce światowej z perspektywy ostatnich lat

5.3. Efektywność sektora DS./MLM w wybranych krajach

5.4. Obraz sektora DS./MLM w Polsce

 

Rozdział VI

PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MLM W POLSCE

6.1. Kluczowe czynniki sukcesu sektora MLM w Polsce

6.2.Analiza SWOT sektora przedsiębiorstw MLM w gospodarce polskiej

 

Rozdział VII

OBRAZ MENEDŻERA MLM W POLSCE- NA PODSTAWIE BADAŃ WŁASNYCH

7.1. Sylwetka menedżera multilevel marketingu w Polsce

7.2. Profil demograficzno-społeczny menedżera MLM w Polsce

7.3 Profil psychologiczno-społeczny polskiego menedżera MLM

 

Rozdział VII

RELACJE, WARTOŚCI I WIĘZI W MLM

8.1. Znaczenie relacji i wartości w multilevel marketingu

8.2. Relacje i wartości w koncepcji multilevel marketingu w świetle sondażowych badań własnych

Rozdział VIII Znani i nieznani o marketingu wielopoziomowym

 

Kilka słów na zakończenie

 

Bibliografia

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Lista legalnie funkcjonujących firm w ramach marketingu wielopoziomowego oraz sprzedaży bezpośredniej w Polsce (stan na pierwszy kwartał 2010 roku)

Załącznik nr 2 Lista TOP 50 największych firm sektora DS/ MLM na świecie w latach 2009-2010 roku

Załącznik 3 Lista TOP 10 światowych firm sektora sprzedaży bezpośredniej i MLM osiągających największe spadki wielkości sprzedaży w 2010 roku

Załącznik 4 Lista TOP 10 światowych firm sektora sprzedaży bezpośredniej i MLM osiągających największe wzrosty wielkości sprzedaży w 2010 roku

Załącznik nr 5 Wielkość sprzedaży przedsiębiorstw sektora DS./MLM w gospodarce światowej w latach 2004-2014 (według kryterium kraju)

Załącznik nr 6 Liczba dystrybutorów w sektorze DS./MLM w gospodarce światowej w latach 2004-2014 (według kryterium kraju)

Załącznik 7. Wielkość obrotu w sektorze DS./MLM w układzie kontynentalnym w latach 2010-2014

Załącznik 8. Liczba dystrybutorów w sektorze DS./MLM w układzie kontynentalnym w latach 2010-2014

Potencjał MLM -A. Vogelgesang

ISBN 978-83-918592-9-2

Wydawnictwo: Opcjon

miejsce wydania: Gliwice 2016

liczba stron: 176 stron

Cena: 45 zł/ sztuka

Zamówienia: alpiogroup@gmail.com

bottom of page